Heli Kirjastus e-poe üld- ja tellimistingimused

Heli Kirjastus OÜ, edaspidi nimetatud “Müüja”, ühelt poolt, ja internetivõrgu kasutaja, edaspidi nimetatud “Ostja”, teiselt poolt, koos nimetatud “Pooled”, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi “Leping”).

1. Lepinguese
Vastavuses Eesti Vabariigi Võlaõigusseaduse § 52 on Leping avalik pakkumine piiramatule hulgale internetivõrgu kasutajatele. Lepinguga täielikuks ja tingimusteta nõustumiseks on Ostja nõusolek Lepingu tingimustega.

2. Paberraamatud

2.1. Kaup
2.1.1. Müüja poolt müüdav kaup on e-poes fotode ja kirjeldustena.
Kauba fotodel on illustreeriv tähendus ja need võivad erineda sellest, kuidas kaup tegelikult välja näeb. Fotodele lisatav kirjeldus ei pruugi olla ammendav.
2.1.2. Müüja kinnitab, et kaup kuulub omandiõiguse alusel Müüjale.
2.1.3. Müüja kinnitab, et kaup vastab kvaliteedinõuetele ja sellel pole varjatud defekte.
2.1.4. Müüja ei vastuta
2.1.4.1. kauba rikkumise eest Ostja poolt;
2.1.4.2. kauba mittesihipärase kasutamise tulemusel tekkinud vigade eest;
2.1.4.3. kauba tavapärase kulumise eest normaalsel kasutamisel.

2.2. Maksetingimused
2.2.1. Ostja sooritab makse eurodes Müüja saidil näidatud tingimustel. Kõik näidatud hinnad sisaldavad käibemaksu (paberraamatud km 9%, teenused km 20%). Hindadele võib olla lisatud tasu kättetoimetamise eest vastavalt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamisviisile.
2.2.2. Kuu raamatu tellimisel on kogu raamatupakk 10% hinnasoodustusega.
2.2.3. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta kehtivaid hindu, avaldades vastava info Müüja saidil. Mis tahes hindade muutmine ei puuduta juba tasutud kaupa.

2.3. Makseviisid
2.3.1. Swedbanki, SEB, LHV, Nordea, Danske Banki, Coop Panga pangalingiga.
2.3.2. Ülekandega. Tellimuse alusel saadetakse Ostja e-posti aadressile ettemaksuarve, mis tuleb tasuda esimesel võimalusel. Müüja pangarekvisiidid on märgitud ettemaksuarvel. Ülekande tegemisel tuleb Ostjal selgitusse märkida tellimuse number. Kaup saadetakse välja pärast ettemaksuarve kogu summas tasumist.

2.4. Kauba kättetoimetamine Eesti piires
Kauba võib kätte toimetada mitmel viisil.
2.4.1. SmartPOSTi pakiautomaati Eesti piires (2,59 €). Pärast ettemaksuarve tasumist pangalingiga või ülekandega saadetakse Ostjale kolme kuni viie tööpäeva jooksul e-posti aadressile teatis kauba üleandmise kohta kättetoimetamisfirma operaatorile. Paki saabudes saadetakse Ostja mobiiltelefonile SMS teatega uksekood. Ostja sisestab SMSis sisaldunud uksekoodi pakiautomaadi puutetundlikul ekraanil, selle peale avaneb õige kapiuks ja ta saab oma tellimuse kätte. Pakki hoitakse pakiautomaadis 7 kalendripäeva alates Ostja mobiiltelefonile uksekoodi saatmisest. Seejärel tagastatakse pakk Müüjale. Kui pakk on juba Müüjale tagastatud või on tagastamisel, siis selle kättesaamiseks tuleb Ostjal tasuda SmartPOSTi saatekulu uuesti.
2.4.2. Omniva pakiautomaati Eesti piires (2,80 €). Pärast ettemaksuarve tasumist pangalingiga või ülekandega saadetakse Ostjale kolme kuni viie tööpäeva jooksul e-posti aadressile teatis kauba üleandmise kohta kättetoimetamisfirma operaatorile. Paki saabudes saadetakse Ostja mobiiltelefonile SMS teatega uksekood. Ostja sisestab SMSis sisaldunud uksekoodi pakiautomaadi puutetundlikul ekraanil, selle peale avaneb õige kapiuks ja ta saab oma tellimuse kätte. Pakki hoitakse pakiautomaadis 7 kalendripäeva alates Ostja mobiiltelefonile uksekoodi saatmisest. Seejärel tagastatakse pakk Müüjale. Kui pakk on juba Müüjale tagastatud või on tagastamisel, siis selle kättesaamiseks tuleb Ostjal tasuda Omniva saatekulu uuesti.
2.4.3. Kulleriga Eesti piires (4,99 €). Pärast ettemaksuarve tasumist pangalingiga või ülekandega saadetakse Ostjale kolme kuni viie tööpäeva jooksul e-posti aadressile teatis kauba üleandmise kohta kullerfirma operaatorile. Pärast seda võtab kuller Ostjaga ühendust ja kooskõlastab talle sobiva aja kauba kättetoimetamiseks.

2.5. Garantiikohustused
Garantiikohustused ei laiene raamatutele. Paberraamatut võib vahetada ainult teise samasuguse vastu ja üksnes trükikoja praagi avastamise korral.

3. Kauba tagastamise õigus
Paberraamatud ei kuulu tagastamisele. Paberraamatut võib vahetada ainult teise samasuguse vastu polügraafilise praagi avastamise korral.

4. Lepingu kehtivus
Leping jõustub tellimuse vormistamise momendist ja kehtib mõlema Poole kohustuste täieliku täitmiseni.

5. Vääramatu jõu tingimused
Pooled vabanevad käesoleva Lepingu järgsete kohustuste osalisest või täielikust täitmata jätmisest tulenevast vastutusest juhul, kui selline mittetäitmine oli pärast Lepingu sõlmimist tekkinud vääramatu jõu (force majeure) otsene tulemus.

6. Muud tingimused
6.1. Juhul kui Lepingu mingi säte või selle osa tunnistatakse kehtetuks või juriidilist jõudu mitteomavaks, jäävad ülejäänud Lepingu sätted ja osad täielikku jõudu omavaks ja kehtivaks.
6.2. Kõiges ülejäänus leppisid Pooled kokku juhinduda Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest.
6.3. Müüjal on õigus teha Lepingusse muudatusi koos vastava info kohustusliku paigutamisega Müüja saidile 30 kalendripäeva enne vastavate muudatuste jõustumist.
6.4. Kõigi tekkivate küsimustega on Ostjal õigus pöörduda Müüja klienditoe poole e-posti aadressil: info@helikirjastus.ee.

7. Vaidluste lahendamine
7.1. Käesoleva Lepingu suhtes tekkida võivad vaidlused ja erimeelsused lahendatakse kohtueelses korras. Pretensioonide läbivaatamise tähtaeg on 30 kalendripäeva nende Ostjalt saamise momendist.
7.2. Kui Pooled ei jõua kokkuleppele, siis lahendatakse need vaidlused ja erimeelsused kohtu korras kooskõlas Eesti Vabariigi kehtiva seadusandlusega.

Müüja:
Ametlikud rekvisiidid
Juriidiline nimi: Heli Kirjastus OÜ
Äriregistri kood: 12074570
Aadress: Kuuse, Jädivere küla Vigala vald Raplamaa 78013
Telefon: +372 512 98 18
E-post: info@helikirjastus.ee

Ole kursis uute raamatute ja värskemate pakkumistega, telli meie uudiskiri!